Laporan Jabatan Sains dan Matematik
Salor16
Objektif Jabatan Sains dan Matematik Tahun 2016:
 1. Memupuk minat murid terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik
 2. Mempertingkatkan daya kreativiti murid dalam inovasi Sains dan Matematik
 3. Mewujudkan persekitaran fizikal yang positif untuk pembelajaran dan pengajaran Sains dan Matematik.
 4. Menwujudkan kolaboratif antara guru-guru melalui PLC SaLOr (School as a learning organization) .
 5. Meningkatkan kompetensi dan kreativiti guru-guru bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran.
Penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti sepanjang tahun ini ialah:
STEM Festival
Pameran STEM sempena Hari Guru.
Pertandingan Solar Car, solar Boat dan SUV untuk
murid-murid Tingkatan 1KRK, 2KRK dan 3 KRK.
Panitia Biologi Pertandingan Teka Siapa Saya
Pertandingan Model Rangka Manusia
Ceramah Teknik Menjawab Biologi SPM
Panitia Kimia Pertandingan Membina Alat Berfikir
Pertandingan membina Formula kimia dan persamaan kimia
Ceramah Amalan Terbaik Pembelajaran Kimia SPM
Panitia Fizik Pertandingan Paper Helicopter
Pertandingan Unbreakable egg
Ceramah Amalan Terbaik Pembelajaran Fizik SPM

Panitia Matematik

Pertandingan Bijak KBAT
Pertandingan Rekreaksi Matematik
Kuiz Matematik
Panitia Sains
Pertandingan Draw Me
Silang kata Sains
Kuiz Sains
Kolaboratif guru-guru Sains dan Matematik sepanjang tahun ini ialah:
 1. SaLOr Sains dan Matematik (PLC)
 2. Bengkel Amali Sains on-site
 3. Bengkel HEBAT (Hayati Explorasi berfikir Aras Tinggi) Sains dan Matematik
 4. Bengkel KSSM Sains dan Matematik
 5. Kolaboratif antara Universiti Otago dan SMK Muara Tuang dalam program "OUTREACH CHEMISTRY"
 6. Bengkel peningkatan PdP Pedagogi Matematik di IPGK Batu Lintang.
 7. Mengadakan Kelas Bimbingan Mutiara Berfokus PT 3 dan SPM
Pencapaian Bidang Sains & Matematik ialah:
 1. Memenangi pingat Gangsa dalam Projek Oil Obsorber Ball (O.A.B) dalam pertandingan ITEX Malaysia pada 27th International Invention & Innovation Exhibition di KLCC pada 12-14 May 2016
 2. projek inovasi telah dipilih ke pertandingan STEEx 2016 oleh UNIMAS

Laporan disediakan oleh,

Picture7

Pn Liew Mui Fah