Festival Pendidikan Al-Quran Bahagian Samarahan
Tempat: Pitas, Unimas & Dewan Suarah
Tarikh: 15 - 16 Mac 2017
a

b

Pertandingan Tilawah Al-Quran

Daerah:

Johan (Lelaki)

Naib Johan (Perempuan)

Bahagian:

Naib Johan (Lelaki)

Tempat Ketiga (Perempuan)

Pertandingan Hafazan Al-Quran

Daerah - Lelaki (Naib Johan)

Bahagian - Lelaki (Naib Johan)

Syarahan Spontan

Daerah

- Lelaki (Naib Johan)

-Perempuan (Johan)

Bahagian

- Lelaki (Tempat Ketiga)

-Perempuan (Johan)

(Penyertaan ke Peringkat Negeri)

Festival Nasyid

Daerah - Naib Johan

Bahagian - Johan

Peringkat Negeri - Penyertaan