Jabatan Kemanusiaan 2018

Ketua Bidang: Lim Soh Heong

MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA/ PENOLONG
SEJARAH
Monica ak Joti (KP)
Lai Tze Bui (PKP 1)
Sapiah Bohari (PKP2)
GEOGRAFI
Margaret Then Mong Ling (KP)
Lee Yong Fong (PKP 1)
Connie Edwin (PKP 2)
PENDIDIKAN ISLAM
Ustazah Saunah Bt Abi (KP)
Ustazah Kamsiah Bt Abdullah (PKP 1)
Ustazah Maria Bt Sait (PKP 2)
PENDIDIKAN MORAL
Ong Phang Liang (KP)
Sharifah Bt Abdul Wahab (PKP 1)
Chia Mei Yeen (PKP 2)
TASAWWUR ISLAM
Ustazah Saunah bt Abi
PENDIDIKAN SENI/ SENI VISUAL
Jemi b Jawi (KP)
Rodiah Julai (PKP 1)
Amit Ayop (PKP 2)
PENDIDIKAN SIVIK
Daisy ak Rakut (KP)
Bawang Siba (PKP 1)

Aktiviti-aktiviti
2016

2015